มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ พบผู้ว่าราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

19/10/2566