มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

16/10/2566