มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับโค้ชสมาคมปั่นจักรยานคนพิการทีมชาติไทย

11/10/2566