มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

09/10/2566