มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ติดตามการใช้ขาเทียมจากโครงการออกหน่วยฯ จังหวัดลำปาง

05/10/2566