มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ครอบครัวมณีเนตร มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

04/10/2566