มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บริหาร บจก.ลานนาคอม เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนระบบเครื่องเสียงห้องประชุม

28/09/2566