มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณทิพวรรณ อัศวปัญญาวงศ์

28/09/2566