มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

26/09/2566