มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

25/09/2566