มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”

21/09/2566