มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ บรรยายความรู้เรื่องสุขภาพแก่ผู้เกษียณงาน มช.

20/09/2566