มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมอบถุงยังชีพแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 1,000 ถุง

14/09/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap