มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดลำปางจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ

20/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap