มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานโครงการออกหน่วยทำขาเทียมฯ จังหวัดลำปาง

21/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap