มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดลำปาง

21/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap