มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 164

20/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap