มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ

19/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap