มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

16/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap