มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้อนรับคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

11/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap