มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะครูและนักเรียน โครงการ Tridhos Three-Generation Community for Learning เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

09/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap