มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหารือเรื่องการวิจัยเท้าเทียม

08/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap