มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดทำขาเทียมให้สุนัข

04/08/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap