มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

27/07/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap