มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ

25/07/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap