มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

24/07/2566

Card image cap