มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

20/07/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap