มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

19/07/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap