มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ

18/07/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap