มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

15/07/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap