มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ

26/06/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap