มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะนักวิจัยจาก NARIT เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

21/06/2566

Card image cap