มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

16/06/2566

Card image cap