มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

16/06/2566

Card image cap