มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

15/06/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap