มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริมที่ให้บริการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

09/06/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap