มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากขาเทียมพระราชทาน สู่นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย และแรงบันดาลใจจัดทำโครงการเดินสายโชว์ตะกร้อให้โรงเรียน 999 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ

08/06/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap