มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์แก่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน รอบที่ 1

08/06/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap