มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบวัสดุสำหรับคนพิการตอขาสั้น

01/06/2566

Card image cap