มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บริหารบริษัท IRPC และคณะ เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อส่งมอบแผ่นพลาสติก 11,000 แผ่น สำหรับทำเบ้าขาเทียม

30/05/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap