มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว.สุพิชชา โสณกุล

29/05/2566

Card image cap
Card image cap