มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ปัณชนกฤษ์ วัดบรมนิวาส

29/05/2566

Card image cap