มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดสกลนคร

25/05/2566