มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดสกลนคร

25/05/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap