มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดสกลนครจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ

24/05/2566