มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเยี่ยมชมขาเทียม

22/05/2566