มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางฯ

21/05/2566