มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางฯ

21/05/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap