มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20/05/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap