มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาช่วยโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

20/05/2566

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap