มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

20/05/2566