มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียม

20/05/2566